I ÄIF OK har vi två olika sorters träning  -  Motionsorientering och Ungdomsträning.

Motionsorientering

Dessa träningar är till för alla. Här turas vi om att göra träningar för varandra på våra olika kartor. Träningen är alltså till för både banläggaren och för löparna. Normalt sett finns det fyra olika banor att springa.


Banläggning

 • 4 banor:
 • Bana 1, grön (inskolningssvårighet), ca 1,5-2 km
 • Bana 2, gul (HD12-svårighet), ca 2-3 km
 • Bana 3, röd, ca 3-4 km
 • Bana 4, violett, ca 4-5 km


Vi ska sträva efter att välja "fin terräng". Om man använder ett område med stark kupering så bör man korta lite på banlängden.

Arrangemanget

 • Sport Ident ska användas även för träning
 • Ett träningspaket, med all nödvändig utrustning, kommer att finnas tillgängligt
 • På grund av stämpelenheternas styckekostnad måste "synliga" kontroller sättas ut och plockas in i direkt anslutning till träningen. Skogskontroller kan plockas in följande dag.
 • De som inte har tillgång till OCAD för banläggning lägger sina banor på papperskartor. Kontakta sedan Sture eller Ann för att få träningsbanorna utskrivna.
 • Vid träningen  måste banläggaren anteckna namn, SI-nummer och bana för de som ger sig ut i skogen.
 • Resultatlista. För de som inte hanterar OLA, ta med er avläsningsenheten (den med "snöre") och namnlistan på de som sprungit och åk förbi Karl-Erik L, Sture N eller Roland J. Resultaten med sträcktider läggs då ut på hemsidan.

Arrangemangsmaterial

Två träningslådor kommer att packas inför säsongen, den ena ska främst användas för ungdomsträning och den andra för motionsorientering.

Varje låda ska innehålla:

 • 20 st kontrollenheter + "töm", "start" och "mål"
 • en avläsningsenhet
 • 20 SI-pinnar (löparbrickor)
 • 25 utsättningskäppar
 • 25 skärmar

Vi har normalt motionsorientering på torsdagar och då bör byte av låda, till nästa banläggare, ske följande måndag i samband med ungdomsträningens start. I annat fall låses lådan in i klubbstugan så att nästa banläggare kan hämta utrustningen där.

Motionsarrangemang

X

 = Dokumentet är tillgängligt

1) Positionsangivelse i geokodningssystemet What3Words där man med en 3-ordsadress kan navigera sig fram till önskad 3-metersruta på jordklotet.
Så här gör man: Börja med att klicka på önskad platslänk, välj därefter "Navigera" och "sen Google Maps". Zooma sen in färdvägen till angiven adress.


Arrangören tar fram what3word-adressen genom att gå in på www.what3words.com. Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Exempel Bana 1

Exempel Bana 4