Länkar

  • Pysselövningar 

              Här har du nu möjlighet att träna karttecken genom att spela Bingo.

              Det finns några olika varianter som kan användas beroende på vilka 

              deltagarna är. En lite mindre som betecknas som lätt för de minsta (kan även

              användas för bilbingo), en som är lite fler tecken, en lite svårare tecken och en

              som är anpassad för t ex bilåkning.  Det finns flera olika brickor till varje spel.

              De kan användas genom att någon är bingoutropare som då kan använda

              Karttecknen ovan och blanda och läsa från, eller om man är på bilresa

              markera de karttecken man ser när man far fram 

              För nedladdning

              Bingobrickor mindre

              Bingobrickor normal

              Bingobrickor svårare

              Bingobrickor för bilåkning